انتشار
1397/08/26

آموزش کارتخوان D200

Mpos-D200

در این فیلم آموزشی نحوه کار کردن با کارتخوان MPOS-D200 را مشاهده خواهید کرد.