آموزش

با جدیدترین آموزش ها همراه ما باشید...

انتشار
1397/08/26

آموزش کارتخوان D200

Mpos-D200

ادامه مطلب

انتشار
1398/10/19

آموزش ارسال لوکیشن خودپرداز

لوکیشن خودپرداز

ادامه مطلب

انتشار
1398/10/19

آموزش تنظیم VPN خودپرداز بهمراه تصویر

آموزش تنظیم VPN خودپرداز

ادامه مطلب

انتشار
1398/10/21

آموزش نصب صحیح ورژن 45 خودپرداز

نصب صحیح ورژن 45

ادامه مطلب

انتشار
1398/10/21

دانلود ورژن 45 خودپرداز

دانلود ورژن 45 خودپرداز

ادامه مطلب

انتشار
1399/12/19

آموزش تعویض هد کارتخوان خودپرداز

آموزش تعویض هد کارتخوان خودپرداز

ادامه مطلب