اتاق فکر

تیم «نگین ارتباط آسیا» در راستای بهبود اطلاع‌رسانی و خدمات خود به هموطنان ، تصمیم گرفته است تا از نظرات شما کاربران عزیز در این راه بهره جوید.

 

شما کاربران صمیمی و همراهان همیشگی شرکت نگین ارتباط آسیا می‌توانید با ایده ها ، نظرات و پیشنهادات خود به ارتقای خدمات ما و جامعه خدمات پرداخت کشور کمک کنید. افرادی که بهترین نظرات و پیشنهادات را ارائه دهند، ضمن کمک به بهبود این شرکت تخصصی، عضوی از اتاق فکر تیم نگین ارتباط آسیا خواهند شد .

 

نظرات شما میتوانند شامل بخشی از موضوعات زیر باشند :

• پیشنهادات اصولی در مورد کاربردپذیری و سهولت استفاده از خدمات نگین ارتباط آسیا

• ساختار و نوع محتوای ارائه شده

• قدمهای آینده نگرانه و ایده های قابل اجرا در بستر موجود

• ایرادات کلی ، کاستی های موجود و مشکلات جاری

• و…

 

شما کاربرانی که علاقه به مشارکت در این طرح و همفکری با ما را دارید در فرم زیر و در بخش وارد کردن اطلاعات هر کاربر، می‌توانید ایمیل و شماره تماس خود را وارد نموده تا برای دعوت از کسانی که بهترین نظرات را ارائه نموده اند ، پل ارتباطی در دسترس باشد.

 

فرم همفکری