انتشار
1399/03/17

پذیرندگان برتر

برترین های هر ماه

انتخاب پذیرندگان برتر پایان هر ماه و پرداخت پاداش

پرداخت 5.000.000 ریال پاداش نقدی به پذیرندگان برتر
شرکت نگین ارتباط آسیا پایان هرماه به 2 نفر از برترین پذیرندگان خود اهدا می کند.
از این پس در پایان هر ماه به قید قرعه 2 نفر از پذیرندگانی که کلیه الزامات را رعایت کرده و بصورت منظم و قانونمند مشغول به فعالیت می باشند انتخاب شده و به هر کدام مبلغ 5 میلیون ریال بصورت پاداش نقدی و همزمان با پرداخت کارمزد ماهانه به حساب ایشان واریز می گردد .
برای شرکت در قرعه کشی لازم است شرایطی که در لینک  
الزامات پذیرندگان برتر ماه   درج گردیده است را به طور کامل رعایت نمایند.

شایان ذکر است این قرعه کشی بصورت اختصاصی برای پذیرندگان شرکت نگین ارتباط آسیا می باشد و بهمراه کارمزد همان ماه واریز می گردد.