درخواست سوئیچ

اتصال به شبکه شتاب

1
لطفا پیش از تکمیل فرم درخواست سوئیچ،فایل راهنمای زیر را دانلود و مطالعه نمائید.


2
فرم های مورد نیاز برای اخذ سوئیچ را در این بخش دانلود و تکمیل نمایید.

لطفا فرم های زیر را دانلود و سپس پرینت رنگی بگیرید و پس از تکمیل فیلدهای آن در قسمت مربوطه آپلود نمائید( با کیفیت 300dpi اسکن نمائید)
3
فرم درخواست سوئیچ خودپرداز


در یک فایل zip
روبرو
سمت چپ
سمت راست
از نمای دور
https://github.com/igoshev/laravel-captcha