انتشار
1399/06/11

کشلس شرکت نگین ارتباط آسیا

کشلس بومی سازی شده شرکت نگین ارتباط آسیا

 

افتخاری دیگر :

آغاز تولید انبوه دستگاه کشلس ایرانی در شرکت نگین ارتباط آسیا

 

 

شرکت نگین ارتباط آسیا به " GDPR " پایبند است .