انتشار
1397/03/29

اشتغال زایی به کمک طرح مشارکت خودپرداز و کشلس

مشارکت بخش خصوصی

اشتغال زایی و طرح مشارکت در راه اندازی دستگاه های خودپرداز و کشلس بانکی

 

با توجه به افزایش روزافزون نیروی کار جوان و خلاق در کشور که از یک طرف نشان از جوانی و طراوت جامعه میدهد و از طرف دیگر نگران کننده جهت تامین شغل برای این قشر رو به رشد می باشد،وظیفه هر ایرانی و نهادی است که چنانچه برای رفع این معضل و یا کمک به برون رفت از این موقعیت هر آنچه که در توان دارد بکار گیرد .

لذا شرکت نگین ارتباط آسیا نیز با احساس این وظیفه و همچنین با توجه به امکانات خود سعی دارد در حد توان به رفع این مشکل کمک نماید.

این شرکت طرح مشارکت در راه اندازی خودپرداز (عابربانک) و کشلس (دستگاه خودکار غیر نقدی بانکی) را با همکاری و همیاری چند بانک توسعه یافته و دلسوز برپا نموده است و جوانان می توانند جایگزین سرمایه گذاری در مشاغلی با ریسک بالا که اکثرا هم با شکست مواجه می شود ، در این عرصه ورود کرده و تضمین بازگشت سرمایه و سود خود را هم داشته باشند.

با عنایت به اینکه زمان تقریبی برای رسیدگی به دستگاه، روزانه بین یک تا سه ساعت می باشد الباقی زمان خود را نیز می توانند به توسعه کسب و کار دیگر و یا برای ادامه تحصیل برنامه ریزی نمایند .