استعلام گارانتی ATM

پذیرندگان محترم می توانند با وارد کردن کد کالای مندرج بر روی دستگاه،از وضعیت گارانتی آن مطلع شوند.

https://github.com/igoshev/laravel-captcha